NÁŠ TÝM

V naší ordinaci se Vám a Vašim dětem budeme věnovat vždy s veškerou péčí a úsměvem   :-) . Každý terapeut bude pracovat nejprve pod vedením zkušenějšího kolegy, poté samostatně.  S každým z nás budou Vaše děti v těch nejlepších rukách.

Eliška Kozová

terapeut EEG Biofeedback

Studuji ergoterapii na Univerzitě J.E.Purkyně. Mám všechny stupně kurzů na EEG biofeedback. Kurzy tejpování a trigger pointů. 

Práci s dětmi se věnuji prozatím jeden rok, práce mě naplňuje a ráda se učím novým věcem. Po studiu se mimo biofeedback budu věnovat i ergoterapii.

Bc. Jana Zábranská

Vystudovala jsem Univerzitu J.E.Purkyně obor ergoterapeut.  Mám kurz tejpování a dalšímu vzdělávání se chci věnovat, dle potřeb našich klientů. Práce s dětmi mě baví, ráda se od nich učím.  V ordinaci pracuji od června 2020 pod vedením Bc. Heráňové. Od srpna pracuji samostatně s dětmi s PMR, VD i PAS aj.