SunBall

26.04.2019

Od května zařazujeme do terapie SunBall je součástí terapie možnost také samostatné terapie.

SunBall je interaktivní rehabilitační zařízení vyvinuté pro fyzioterapii a ergoterapii využívající biofeedbacku a vizuální zpětné vazby. Základem biofeedbacku je poskytnout zpětnou informaci o pohybu v reálném čase a ve srozumitelné formě. V případě SunBallu je pohyb detekován tlakem na míček a zpětná vazba je promítána do interaktivních her či vedené terapie. Cílem biofeedbacku je lepší uvědomění a převzetí větší kontroly nad pohybem těla. Řada vědeckých studií poukazuje na větší efektivitu rehabilitace, při které byly využity principy zpětné vazby. 

 U dětí lze využít SunBall u neurologických poruch, poúrazových stavů, funkčních poruch hybného systému nebo poruch pozornosti. Díky interaktivním hrám navíc, děti budou více motivované k rehabilitaci a cvičení pro ně bude zábavné. SunBall je vhodný také pro seniory, neboť kombinuje fyzickou aktivitu a kognitivní trénink a přispívá tak udržení či zlepšení fyzické a duševní kondice. 

CO MŮŽETE OČEKÁVAT?
Vaše dítě bude velmi zábavnou formou trénovat soustředění
Bude rozvíjet svoji sociální inteligenci - některé aplikace vybízejí ke spolupráce s rodičem, babičkou nebo sourozencem
Cíleným zapojováním různých částí těla se Vaše dítě naučí lépe ovládat svalový tonus - například v oblasti grafomotoriky
Společně odhalíte silné stránky a také ty, na kterých je potřeba cíleně pracovat
Součástí je také hodnocení aktivity, které dítě motivuje k lepším výsledkům