Skupinový nácvik sociálního chování

05.04.2019

Od května bude jednou měsíčně probíhat skupinová terapie pro 3-4 děti. Při skupinové terapii se budou dětu učit správnému sociálnímu chování, práce ve skupině. Vše bude probíhat formou hry.