Centrum ergoterapie            Herynka s.r.o

Jaké všechny sluzby poskytujeme v ramci ergoterapie? 
- ergoterapie s prvky senzoricke integrace, terapie autismu metodou son-rise, orofacialni stimulace, PANat metody 
- naši klienti maji zdarma poradenstvi v oblasti prispevku na péči, příspěvků pro OZP - zpravy k posouzeni PnP, pomoc kde si o co zažádat 
- zaměření a  doporučení pomůcek 
- sestaveni doporučení pro školy,  školky,návštěvy ve vzdelavacich zařízeních a navázání spolupráce s Mš,Zš
- možnost zúčastnit se zdarma akcí : den dětí,  podpůrné skupiny pro rodiče,  výtvarné dílny,koncerty aj.
- pomoc se ziskanim nadačního příspěvku na hrazení ergoterapií nebo pomůcek 
 


Máte hyperaktivní či naopak velmi málo aktivní dítě?

Má Vaše dítě potíže s pozorností, komunikací, pohybem?

Máte dítě s Downovým syndromem, autismem, opožděným psychomotorickým vývojem aj.?

NAVŠTIVTE NAŠI ORDINACI

Poskytujeme klientům komplexní péči. Podle potřeb a zdravotního stavu klienta. Provádíme ergoterapii, senzorickou integraci, orofaciální stimulaci, terapie dětí s autismem, aj. Poskytujeme poradenství a pomoc se získáním kompenzačních pomůcek.  K vyšetření není potřeba doporučení odborného lékaře ani jasně stanovená diagnóza.

Přijímáme děti každého věku.

Do péče přijímáme i dospělé klienty s poruchou jemné motoriky, po úrazech horní končetiny, CMP či problémy v kognitivní oblasti.

NOVINKY

EEG Biofeedback ( z angl.eeg - vyšetření mozkové činnosti- elektroencefalogram, bio-biologicky týkající se živého organismu, feedback - zpětná vazba) je někdy nazýván západní jógou nebo elektronický zen - náleží do tréninkových metod, které umožňují harmonizaci mozkové činnosti formou bioregulace a samoučení se mozku.